We begeven ons aan de voordeur van de 4de industriële revolutie. Opent deze ook nieuwe horizonten voor jouw onderneming of blijf je (stil)staan?

Introductie:
1ste industriële revolutie: Gietijzer en stoommachines
De eerste industriële revolutie gebruikte water en stoomkracht om de productie te mechaniseren.
2de industriële revolutie: Staal, elektriciteit, turbines en verbrandingsmotor De tweede revolutie gebruikte elektrische energie om massaproductie te maken.
3de industriële revolutie: Computer, communicatie en globalisatie. De derde gebruikte elektronica en informatietechnologie om de productie te automatiseren.
4de industriele revolutie: Robotisering en kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) Nu is er een vierde industriële revolutie die voortbouwt op de derde revolutie, de digitale revolutie. Deze vierde revolutie wordt gekenmerkt door samensmelting van verschillende technologieën waardoor de lijnen vervagen tussen de fysieke, digitale en biologische domeinen. Het samenvloeien van verschillende industrieën zal een periode van wereldwijde veranderingen met zich meebrengen. Ontwikkelingen zoals robotisering, nanotechnologie, biotechnologie, 3D printen, virtual reality en Internet of Things zullen dit allemaal versnellen. De manier waarop we produceren, consumeren en met elkaar omgaan als mensen zal fundamenteel veranderen.

Belangrijke concrete wijzigingen:
Smartphone producenten
Een concreet voorbeeld zijn de smartphones. Verschillende technologieën zijn nodig om te bellen, internetten, foto’s maken, bankieren en gamen op één apparaat. Een aardverschuiving heeft plaatsgevonden door de smartphone. Vergelijk bijvoorbeeld de producenten van telefoons tussen 2000 en 2016.
2000: Nokia, Motorola, Ericsson, Siemens, Panasonic
2016: Samsung, Apple, Huawei, Oppo, Xiaomi

Wat wellicht opvalt is dat geen enkele bedrijf uit 2000 terugkomt in de lijst van 2016. Samsung en Apple zwaaien tegenwoordig de scepter in deze markt. Ook grote spelers zoals Google (Android besturingssysteem) en Microsoft (overname van Nokia in 2014 en hun eigen Windows Mobile besturingssysteem) bewegen zich tegenwoordig in deze markt. Dit terwijl ze groot zijn geworden in een andere industrie. Om relevant en competitief te blijven zetten ze echter stappen in andere interessante markten. Verder hebben smartphones tegenwoordig een goede camera. Nu zal er zeker een markt bestaan voor mensen die een hoogwaardige losse camera willen kopen, maar de smartphone heeft ondertussen wel al een deel van die markt ‘afgesnoept’.

Content-consumptie
Eerst en vooral wordt content anders geconsumeerd. Neem nu het lezen van de krant via je smartphone. Daarnaast heeft de smartphone de sociale interactie tussen mensen fundamenteel veranderd. Veel mensen zijn continu met hun smartphone in de weer. Als je rondloopt op straat zie je heel wat mensen met hun telefoon bezig en tijdens het eten vlug nog een bericht sturen, of de social media bekijken.

Welke impact heeft deze volgende golf van industriële revolutie?
Zal de 4e industriële revolutie banen creëren of vernietigen? En welke soorten vaardigheden zijn hierbij vereist? De antwoorden op deze vragen zijn van cruciaal belang voor de huidige ondernemers en bedrijfsleiders! Voor de 1e, 2e en 3e revolutie geldt dat werk en werkgelegenheid zich verplaatsten. De komst van elektriciteit zorgde er onder andere voor dat we in ploegendiensten konden gaan werken. De impact van de automatisering heeft ertoe geleid dat er ondertussen heel wat mensen in de IT-sector of IT gerelateerde banen werken. De werkgelegenheid verplaatst zich telkens weer. Bepaalde banen zullen met de ontwikkelingen van IT verloren gaan, waar andere functies juist worden gecreëerd.

Internet of Things, robots en de mens
Deze nieuwe revolutie creëert nieuwe vormen van interactie tussen mens en machine. Interacties die belangrijke gevolgen hebben voor de aard van het werk en organisatiestructuren. De uitdaging zal zijn om de geïntegreerde technologieën te omarmen, de creativiteit om nieuwe waarde toe te voegen, met behoud van de ‘personal touch’. Relaties met klanten en met medewerkers zijn reeds aan het veranderen. Winkels verdwijnen als gevolg van online aankopen. Productie van (kleine) dingen kan thuis met behulp van 3D-printen. Een overleg met een financieel adviseur of een huisarts kan op afstand worden gehouden. Moeten we nu allemaal van thuis uit beginnen werken? Interessant om weten is dat de meeste van de vooruitstrevende technologie bedrijven hun mensen liever zien samenwerken op kantoor. Hierbij lijkt innovatie en creativiteit afhankelijk van het face-to-face combineren van talenten en kennis van mensen. Technologie vergemakkelijkt het op afstand werken, maar vervangt (nog) niet de kracht van face-to-face ontmoetingen. Naarmate de technologie voortschrijdt, zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid, onderwerpen die een echte zorg voor iedere organisatie zou moeten zijn. We moeten de manier waarop we werken heroverwegen.

Verschuiving industrie 4.0?
Technologie speelt slechts een ondersteunende rol. De mens blijft één van de krachtigste bronnen op aarde en daarmee leidend. Een computer slaat namelijk geen arm om je heen. We kunnen het een robot aanleren, maar empathie is geen taak voor de technologie. Het verleden heeft geleerd dat de menselijke psychologie en de fundamentele behoeften van de mensen niet echt zijn veranderd tijdens de vorige industriële revoluties. We zijn namelijk geneigd om vast te houden aan de menselijke maat en sociale verbondenheid. Daarnaast zijn we ook in staat zijn om nieuwe kansen en nieuwe banen te creëren (om degene die we verliezen te compenseren). Industrie 4.0 zal een verschuiving van banen bewerkstelligen. Maar het is al eerder bewezen is dat het wel goed komt. Wanneer we niet bang voor nieuwe technologie zijn, maar deze juist omarmen.

Besluit
Stilstaan is ondergaan! Meerdere bedrijven die in de Fortune top 500 staan, bestonden twintig jaar geleden niet. Twee derde van de basisscholieren van dit moment komt terecht in een beroep dat op dit moment nog niet bestaat, terwijl omgekeerd beroepen die er nu nog zijn tegen die tijd verdwenen zullen zijn. Kennis die nu nog deel uitmaakt van schoolprogramma’s, wordt op korte termijn verankerd in digitale technologie. Tegen een achtergrond van voortdurende verandering, kunnen onderwijssystemen daarom niet statisch blijven. Tegelijkertijd moeten ondernemers en bedrijven investeren in zichzelf en in de kennis en vaardigheden die hun personeel nu en in de toekomst nodig heeft. Evenals de manier van werving en selectie van nieuwe talenten moet evolueren! Met Businezz Booster kunnen we jou alvast een aantal interessante inzichten geven zodat jouw onderneming futureproof is!

Bron: Gardner data (2000-2016) ; Klaus Schweb

Artikel geschreven door ‘Kevin Vergucht’