Hoe kan je als bedrijfsleider je onderneming op volle toeren trekken?

 1. Wees een locomotief
  Doe dingen gebeuren, neem initiatief en schrap een ‘mañana-politiek’ (= uitstellen naar morgen). Trek uw bedrijf / organisatie op gang via een voorbeeldfunctie (Quote: ‘the speed of the boss is the speed of the team’).
 1. Motiveer
  Heb aandacht voor de individuele doelstellingen van uw medewerkers en tracht hen hierin te motiveren. Aligneer de individuele doelstellingen met de groepsdoelstellingen van je bedrijf door het gewenst toekomstbeeld van je onderneming te communiceren. Durf ambitieus zijn in het stellen van je bedrijfsdoelstellingen en inspireer mensen door hen mee te laten geloven in de droom. Vermijd faalangst als het gaat over het communiceren van je bedrijfsdroom. Het al dan niet realiseren van alle groepsdoelstellingen is op vlak van motivatie van ondergeschikt belang ten opzichte van de meerwaarde die je gegarandeerd zal bekomen als je jezelf en je medewerkers inspireert. Waar motivatie is zal gegarandeerd een mooi resultaat zijn!
 1. Droom eerst, plan later
  Waarom was Martin Luther King destijds een dermate succesvol spreker die miljoenen mensen heeft geïnspireerd, gemotiveerd en tot actie heeft gebracht? Niet omwille van zijn ‘I have a plan’ speech, wat per definitie de rationele hersenhelft van mensen doet aanspreken, maar omwille van zijn ‘I have a dream’ speech, dewelke mensen heeft doen meedromen en dewelke mensen gevoelsmatig deed aanspreken. Het niet zozeer wat je zegt, maar welk gevoel je kan overbrengen!Stel jezelf de vraag: “Wat is mijn gevoelsmatige bedrijfsvisie?”, dewelke je mensen kan inspireren en motiveren.
 1. Leer delegeren
  Het is niet de bedoeling dat je als bedrijfsleider zelf alles blijft doen. Eenmaal je een voorbeeldfunctie hebt geïnstalleerd en je als locomotief je bedrijfssnelheid op gang hebt getrokken, is het de bedoeling om vanaf dat moment een duidelijke taakverdeling te doen.
  Zorg dat je medewerkers duidelijk weten wat van hen verwacht wordt. Tracht duidelijke persoonlijke doelstellingen te communiceren op basis van ‘criteria’. (M.a.w. “Het moet zo zijn dat: …). Stimuleer zelfstandigheid en ondernemerschap door de invulling van ‘hoe’ deze doelstellingen best bereikt worden van de medewerkers zelf te laten komen. Het is immers je doelstelling als bedrijfsleider dat je medewerkers op een zelfstandige manier hun job kunnen uitvoeren. Dit geeft op lange termijn trouwens ook de meeste voldoening aan je mensen en deze manier van leidinggeven werkt behoud van sterke medewerkers in de hand.
 1. Stuur bij
  Tracht je onderneming aan te sturen door te coachen via je leidinggevenden. Dit brengt rust bij jezelf als bedrijfsleider en hierdoor stimuleer je het verantwoordelijkheidsgevoel bij je leidinggevenden door het vertrouwen dat je hen geeft. Respecteer m.a.w. de bedrijfshiërarchie.
  Centraliseer alle te bespreken zaken via een ‘vast moment’ met je leidinggevenden en stuur hun persoonlijke doelstellingen bij via ‘complimenten’ van wat ze goed gedaan hebben en via ‘reprimandes’ voor te verbeteren zaken.

Geniet van een onderneming die steeds meer en meer ‘autonoom draaiend’ wordt!

Artikel geschreven door Christophe Eggen