Één van de sleutels tot succes is je kernfocus afstemmen op datgene waar je goed in bent (talenten, kernkwaliteiten, kennis) en je zwaktes leren delegeren. Deze kosten tijd, frustratie, energie en rendement!

6 tips voor een betere persoonlijke rendabiliteit

1. Leer jezelf grondig kennen via een persoonlijke SWOT-analyse
Wees eerlijk tegen jezelf, maak een zelfanalyse van je sterktes en je zwaktes. Iedereen heeft zwaktes en deze durven benoemen is net een teken van sterk persoonlijk leiderschap.

2. Sterktes optimaliseren
“Doe waar je goed in bent”! In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is één van dé belangrijkste sleutels tot succes niet werken aan je zwaktes, maar net uitblinken in je sterktes door je natuurlijke talent en kernkwaliteiten te optimaliseren. Hierdoor ga je meer inkomsten, meer klantentevredenheid en een betere reputatie genereren en je gaat jezelf gelukkiger voelen, want je bent bezig met datgene waar je goed in bent.

3. Zwaktes delegeren
“Durf zaken uit handen geven”. Ipv kostbare tijd te verliezen aan het trachten te verbeteren van je zwakke punten kan je deze beter delegeren.
De meeste ondernemers durven niet delegeren uit angst voor de kostprijs. Durf jezelf positief onder druk zetten door te investeren in delegeren, je marge zal altijd groter zijn.

4. Stem je agenda af op je talenten
Maak een grondige analyse van je agenda! Hoeveel tijd besteed je aan je sterktes? Hoeveel tijd besteed je aan de zaken waar je minder sterk in bent? Durf de gewoontepatronen in je agenda veranderen. Jouw agenda is een reflectie van je toekomstig succes, if it’s not a plan, it’s just wishful thinking! 😉

5.Creëer synergie!
Als je zaken gaat delegeren, omring jezelf dan met sterke mensen die complementair zijn tov jouw zwaktes. Besteed daarom voldoende aandacht aan een kritische selectie op basis van ‘criteria’, voor je gaat samenwerken.“The key to succes is having great partners”!

Win rendement door enerzijds je uren te multipliceren via sterke partners en anderzijds door de rendabiliteit per tijdsbesteding te verhogen via delegeren aan mensen die op dit vlak sterker zijn dan jezelf.

6.Stem je team af op ditzelfde principe
Ben je leidinggevende? Stem de taakverdeling binnen je team af op ditzelfde principe. De valkuilen van de ene zijn net de vaardigheden van de andere. Voorkom irritaties, selecteer je team en verdeel de taken met focus op synergie door complementaire krachten te bundelen.

Artikel geschreven door Christophe Eggen