Professionals rationaliseren. Het hoog empathisch vermogen van commerciële mensen heeft voordelen, maar ook nadelen wanneer we spreken over leren omgaan met tegenslagen of de klassieke ‘nee’.

Om een emotionele rollercoaster en kostbaar tijdverlies te vermijden, is het de kunst om bij jezelf of je salesteam een reflex te installeren om tegenslagen rationeel te evalueren.

Een tegenslag, een klant die nee zegt of een klant die ja zegt en achteraf terug komt op zijn akkoord, is dagelijkse koek in commerciële omgeving. Het is een garantie om in een commerciële carrière meer tegenslagen te verwerken dan successen te mogen vieren. Naarmate de ervaring vordert gaat deze balans normaal gezien wat meer naar de positieve kant overhellen. 😉

Maak met jezelf op voorhand een basisafspraak over hoe je zal reageren bij tegenslagen.

Je hebt enerzijds de reactie van zelfbeklag. Een situatie waarin elke commercieel zich ongetwijfeld al eens bevonden heeft. Ocharme ik, ik heb er echt veel moeite voor gedaan, het leven is oneerlijk.

Wat win je hiermee? Niets. Integendeel, je verliest tijd, je bent gedemotiveerd en dit gaat op zijn beurt je toekomstige successen barricaderen, je geeft op en je moet terug opnieuw beginnen.

Een andere reactie is de vechtmodus. Kop in kas en doorboenken. Dat is positief, je bent een knokker en dit is een zeer waardevolle eigenschap. Maar zonder te analyseren, zonder hier uit te leren en zonder je actieplan strategisch bij te stellen, ga je ongetwijfeld opnieuw dezelfde fouten maken.

“Sometimes you win, sometims you learn!”

Vanaf het moment dat je hard werken gaat combineren met zelfreflectie om vervolgens je toekomstige aanpak strategisch juist af te stemmen, zal je elke tegenslag kunnen ombuigen tot een waardevolle praktijkles. Een grondige analyse van de ‘waarom’ die schuilt achter elke tegenslag (en ook achter elk succes) kan zelfs een boeiend onderzoek worden en je ontwikkelt een constructief gewoontepatroon. Tegenslagen worden leermomenten en succes wordt een constante!

 

Artikel geschreven door Christophe Eggen