Skip to content

Pragmatische Training: Sales & Sales Management

Pragmatische Training: Sales & Sales Management

Via een gerichte coaching op maat scherpt Businezz Booster de tech nieken en vaardigheden van sales professionals aan. Het gezicht achter  de Coaching & Training afdeling is Luc Den Hond, Partner en Co-founder  van Businezz Booster. “Mijn key words in learning & development:  praktijkgericht, hands-on, toepasbaar en resultaatgericht.” Een gesprek  met Luc die de vergelijking met de sportwereld niet uit de weg gaat.  Control the controllables!

Wat is uniek aan het coaching en training programma van Businezz Booster?

Luc Den Hond: “Het gaat om commerciële trai ningen die gericht zijn op het verbeteren van de  resultaten in sales teams en trainingen die het sales  management ondersteunen. 

Deze trainingen zijn heel pragmatisch: doelgericht,  praktisch en direct bruikbaar. Ze hanteren het ‘walk  your talk’ principe. We voegen de daad direct bij het  woord. Met onze tips kunnen de cursisten meteen  aan de slag.  

Dit zijn de sleutelelementen van onze coaching  &training :  

  • Resultaatgerichte aanpak 
  • Theorie koppelen aan praktijk 
  • Focus op rustige maar directe sales communi catie 
  • Installeren van een verbetercultuur 

Deze trainingen worden offline aangeboden, in de  kantoren van Businezz Booster, op de locatie van  onze klanten of op een andere, neutrale locatie.”

Voor wie is deze coaching en training geschikt?

Luc Den Hond: “Voor sales professionals en iedereen  die andere mensen wil overtuigen. In onze ‘Fit For  Sales’ cursus gaan we in op verkooptechnieken en  -tactieken. Hoe maak je afspraken? Hoe ga je als  verkoper om met weerstand en tegenargumenten?  Maar ook: hoe neem ik telefonisch contact met  een prospect? Hoe optimaliseer ik de gun factor?  Hoe schrijf ik een sterke e-mail?  

Daarnaast bieden we trainingen voor sales managers, bedrijfsleiders, teamleaders en iedereen die  andere mensen moet overtuigen. In deze trainingen  buigen we ons over vragen zoals: Hoe motiveer ik  mijn team? Hoe laat ik mijn team samenwerken?  Hoe zorg ik voor een gestructureerde meeting met  ROI?  

Je team laten presteren en motiveren staat of valt  met het systematisch installeren van een sterk sales  management via gestructureerde teammeetings,  one-on-one coaching en een duidelijk KPI manage ment.” 

Wat is het resultaat van een sterk sales management?

Luc Den Hond: “Sales management kost leiding gevenden geen extra tijd, maar levert net meer tijd  op. Je leert je team om zelfstandig te werken en je  installeert een verbetercultuur door alles in een vast  systeem te zetten. Zo hoef je elkaar niet dagelijks  te storen voor elk nieuw idee, initiatief of probleem. 

Tijdens onze coaching geven we tips over de  structuur van een commerciële meeting waar  kennisoverdracht, motivatie en het delen van best  practices centraal staan. Ik adviseer ook sterk om  je meeting altijd goed op te volgen. Zorg voor een  echte meerwaarde!”

Wat is de return van een sales training? Hoe kan je ermee effectief aan de slag?

Luc Den Hond: “Dankzij deze coaching en training  wordt je sales apparaat sterker en performanter.  Het rendement van deze trainingen is snel zichtbaar  omdat onze adviezen meteen in de praktijk worden  omgezet en gemeten. Ik ben niet te beroerd om  zelf ‘de botten aan te trekken’ en mee in het veld  te gaan om cursisten te begeleiden. Indien nodig  worden vervolgtrainingen gepland. 

Een belangrijke factor in onze trainingen is de  intrinsieke motivatie van de cursisten. Bij intrinsieke  motivatie komt de motivatie vanuit de cursist zelf.  Wanneer hij of zij zelf de juiste werkwijze of oplos 

singen in een bepaalde situatie bedenkt, bereikt hij/ zij een hoger concentratieniveau, meer creativiteit  en een beter resultaat.”

Wat maakt een goede verkoper volgens jou?

Luc Den Hond: “Essentieel is het creëren van een  ‘desire to buy’ bij de persoon aan wie je wil verkopen.  Bekom de wens om bij jou te kopen. Daarbij is een  rustige maar directe communicatie cruciaal. Wie  tijdens een salesgesprek op de juiste manier luis 

tert, vangt sneller de koopsignalen op.  

Ik vergelijk een topverkoper vaak met een  topsporter. Verkopen is als een sportprestatie.  Een goede voorbereiding is daarbij essentieel:  verzorg je slaap en je voeding, zorg voor de juiste  mindset, kleding, enzovoort. Control the controlla 

bles met andere woorden, een term die ook voor  een topsporter geldt. Beïnvloed alles wat je kan  beïnvloeden, maar steek geen energie in de dingen  waar je geen invloed op hebt.”